Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 17.08.2012

 

 
Poznań, dnia 17.08.2012 r.
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
ROZEZNANIE RYNKU
 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:

 

L.p
Nazwa zadania
Szacowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
Szacowany czas realizacji zadania
 
1
Wykonanie zmian w projekcie graficznym nastepujacych folderów: seria kulturowa:14 tytułów, "Wielkopolska- największe atrakcje turystyczne" " Tyrystyka konna w Wielkopolsce" "Turystyka aktywna w
Wielkopolsce" "Campingi w
Wielkopolsce" seria wydawnictwo nt. turystyki kulturowej wraz z przygotowaniem w/w folderów do druku oraz przygotowanie płyty turystycznej do produkcji"
wrzesień 2012
październik 2012

Pozostałe zamówienia publiczne