Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 15.01.2012 roku

 

  
 
Poznań, dnia 15.01.2012 r.
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:
 
L.p
Nazwa zadania
Szacowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
Szacowany czas realizacji zadania
 
WYKONANIE ZDJĘĆ TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE 
1
Wykonanie tłumaczenia tekstu folderu "Wielkopolska Piastowska - Szlak Piastowski" na j. hiszpański.
luty 2012 roku
luty 2012 roku
2
Wykonanie zdjęć do folderów, w następujących ilościach "Śladami F. chopina po Wielkopolsce" - 22 szt. "Szlak Cysterski-Pętla Wielkopolsko-lubuska" - 27 szt. " Wielkpolska wybitnych Europoejczyków" 37 szt. , "Zabytki wielkopolskich miast i miasteczek" - 1 szt. "Muzea w obiektach zabytkowych w WIelkopolsce" - 2 szt.
marzec 2012 roku
marzec 2012  roku
3
Wykonanie zdjęć do folderów, w następujących ilościach "Wielkopolska Piastowska - Szlak Piastowski" na j. hiszpański. - 19 szt., "Zabytki techniki w WIelkopolsce" - 14 szt. , "Zabytkowy Poznań" 16 szt. "Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce" -23 szt.
marzec 2012 roku
marzec 2012 roku
4
Wykonanie zdjęć do folderów, w następujących ilościach "Szlak budowli i kościołów drewnianych w Wielkopolsce" - 37 szt. " Rozrywkowy Poznań" - 1 szt. " Szlak zamków, pałaców i dworów w WIelkopolsce" - 27 szt.
marzec 2012 roku
marzec 2012 roku
5
Wykonanie zdjęć do folderów, w następujących ilościach "Slka kultury żydowskiej w  Wielkopolsce" - 36 szt.  "Wielkopolska wybitnych Polaków" - 32 szt.
marzec 2012 roku
marzec 2012  roku
 

Pozostałe zamówienia publiczne