Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 20.07.2011 roku

 

Poznań, dnia 20.07.2011 r.
 
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:
 
L.p
Nazwa zadania
Szacowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
Szacowany czas realizacji zadania
 
WYKONANIE ZDJĘĆ TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE 
1
Redakcja i wprowadzenie zmian w treści następujących folderów "Zabytki wielkopolskich miast i miasteczek" , " Śladami F. Chopina po Wielkopolsce" ; "Szlak zabytków techniki w Wielkopolsce" , " Zabytkowy Poznań" , "Wielkopolska piastowska, Szlak Piastowski"
sierpień 2011 roku
październik 2011 roku
2
Opracowanie treści folderu " Wielkopolska wybitnych Polaków"
sierpień 2011 roku
październik 2011 roku

Pozostałe zamówienia publiczne