Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 10.11.2011 roku

  

Poznań, dnia 10.11.2011 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:
 
L.p
Nazwa zadania
Szacowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
Szacowany czas realizacji zadania
 
WYKONANIE ZDJĘĆ TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE 
1
Wykonanie tłumaczenia tekstów folderów: "szlak zabytków techniki w Wielkopolsce" ,Wielkopolska wybitnych Europejczyków" na język angielski oraz "Szlak, pałaców ,zamków i dworów w Wielkopolsce" , "Zabytkowy Poznań" na język niemiecki. 
listopad 2011 roku
grudzień 2011 roku

 


Pozostałe zamówienia publiczne