Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 3.01.2011 roku

 
Poznań, dnia 3.01.2011 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:
 
L.p
Nazwa zadania
Szacowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
Szacowany czas realizacji zadania
 
WYKONANIE ZDJĘĆ TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE 
1
Wykonanie 64 zdjęć do "Mapy atrakcji kulturowych Wielkopolski" oraz 30 zdjęć do folderu "Kuchnia Wielkopolska"
styczeń 2011 roku
luty 2011 roku

Pozostałe zamówienia publiczne