Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 19.07.2010 roku

 

Poznań, dnia 19.07.2010 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:
 
L.p
Nazwa zadania
Szacowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
Szacowany czas realizacji zadania
 
TŁUMACZENIE WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE
 
1
Wykonanie tłumaczenia tekstu folderu „Turystyka biznesowa w Wielkopolsce” na język angielski i niemiecki.
sierpień 2010 roku
ok. 30 dni kalendarzowych

Pozostałe zamówienia publiczne