Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU na artykuły sponsorowane w dziennikach

  

Poznań, dnia 27.08.2014 r.
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
               
 
 
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Artykuły sponsorowane w
prasie codziennej/dziennikach
 
 
Szanowni Państwo,
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji zawierającej  ogólną kalkulację co do wartości netto i brutto całości opisanego niżej zakresu zamówienia (obejmującego artykuły sponsorowane o Wielkiej Pętli Wielkopolski).
 
            Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
     
 
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji - kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 3 września 2014r.
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela pan Przemysław Woźniak tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl, mariusz.kumolka@wot.org.pl;
 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku,
Ewa Przydrożny
Dyrektor Biura
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 
 
 
I.    Informacje o projekcie pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
 
Celem projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu
o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego drogi wodne naszego regionu w wodny szlak turystyczny. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta-Gopło. Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących ją z drogami wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla jest skomunikowana z zachodnią Europą, a poprzez Kanał Bydgoski z Wisłą i innymi rzekami Drogi Wodnej E-70 aż z Kaliningradem.
Projekt Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej promuje walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych w pobliżu miast i miasteczek. Miejscem realizacji projektu jest teren Wielkopolski oraz wybrane miejsca na terenie kraju i na terenie wybranych krajów europejskich. Grupy docelowe na rynku krajowym stanowią mieszkańcy Wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji Polski. Ponadto do grupy tej zalicza się osoby uprawiające turystykę motorowodną, kajakową, właścicieli łodzi płaskodennych, barek itp. Promocja projektu oraz jego poszczególne etapy obejmować będą również rynek niemiecki (turyści z regionów Partnerstwa Odry tj. Berlin, Branderburgia, Meklemburgia – Przedpomorze i Saksonia), rynek niderlandzki oraz rynek francuski.
 
Jednym z zadań projektu jest promocja poprzez tzw. artykuły sponsorowane w prasie branżowej oraz w dodatkach dotyczących turystyki, jakie wydają dzienniki i popularne miesięczniki.
Wskazane artykuły sponsorowane promujące markowy produkt o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski powinny być zróżnicowane pod kątem zakresu tematycznego, odpowiadającego konkretnym formom aktywności w zasięgu Wielkiej Pętli Wielkopolski – turystyki wodnej, rowerowej, konnej, kulturowej.
 
II.         Zakres prac
 
Zakres prac obejmować będzie promocję turystyki wodnej na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski, poprzez tzw. artykuły sponsorowane, które zamierzamy skierować do różnych grup odbiorców, w tym do czytelników dzienników/prasy codziennej.
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) prosi o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto opracowania i publikacji 6 artykułów sponsorowanych, o tematyce turystyki wodnej z elementami jednego z rodzajów turystyki: rowerowej, konnej, kulturowej wokół Wielkiej Pętli Wielkopolski, w wydaniach weekendowych (dodatkach dotyczących turystyki):
 
  • 6 artykułów sponsorowanych w IV kwartale 2014r. (publikacja do 30 listopada2014r.) w opcji dla każdego artykułu:
 
  • wielkość artykułu: 1 strona tekstu (w tym min. 4 zdjęcia), o powierzchni od 240 do 265mm x od 305 do 375mm,
  • tekst dotyczący turystyki wodnej z elementami jednego z rodzajów turystyki: rowerowej, konnej, kulturowej wokół Wielkiej Pętli Wielkopolski. W każdym artykule inna treść,
  • publikacja kolorowa,
  • zaproponowana wielkość czcionki nie powinna odbiegać od innych publikacji gazety,
  • graficzna prezentacja przebiegu Wielkiej Pętli Wielkopolski,
  • 4 zdjęcia.

W przesłanej informacji proszę podać łączną wartość przygotowania i publikacji 6 artykułów według powyższej specyfikacji.

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne