Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU na organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów

 Poznań, 24 czerwca 2014r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań
 
Rozeznanie rynku na organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
 
Szanowni Państwo,
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiot został poniżej opisany, zaprasza do składania wyceny usługi na organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, Glogerów, dziennikarzy i touroperatorów.
Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Z uwagi na konieczność rozpoczęcia odpowiednich procedur, zależnych od niniejszego rozeznania rynku, prosimy o przesłanie propozycji cenowych na realizację zadania do 3 lipca 2014r.
 
W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajduje się szczegółowa informacja o niniejszym rozeznaniu i sposobie przygotowania propozycji cenowych.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 66 45 236 lub kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl.

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne