Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU - usługa krajowego transportu osób

Nazwa

 

 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU


na usługę krajowego transportu osób

na jednodniowe giełdy turystyczne o tematyce
Wielkiej Pętli Wielkopolski w roku 2014

 

 

Szanowni Państwo, 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego transport 1 osoby (pracownik WOT) w obie strony na terenie Wielkopolski. Wyjazd z Poznania (ul. 27 Grudnia) i przejazd na miejsce wyznaczone w załączonym harmonogramie i powrót do Poznania (ul. 27 Grudnia) tego samego dnia w godz.ok. 8.00 – 18.00. (+/- 2h).

Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W załączniku do niniejszego rozeznania przekazujemy Państwu szczegóły do wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, liczymy na przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania 
do dnia 23.04.2014 r. na adres mailowy: szymon.kaczmarek@wot.org.pl

 

Za przesłane informacje z góry dziękujemy.

 

Załącznik:

Harmonogram giełd turystycznych o tematyce Wielkiej Pętli Wielkopolski w roku 2014

 


Pozostałe zamówienia publiczne