Zamówienia publiczne

Dostawa z montażem (instalacją) oraz uruchomieniem Infokiosków wraz z...

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa z montażem (instalacją) oraz uruchomieniem Infokiosków wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem w zakresie jego obsługi i administracji".

numer ogłoszenia: 2010/S 81-121191
data zamieszczenia: 2010-04-22
ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2010-04-22 do 2010-06-07
 
Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Biuro Projektu WOT, tel. 61 66 45 220,
projekt@wot.org.pl


Pozostałe zamówienia publiczne