Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU - Artykuły sponsorowane

 

ROZEZNANIE RYNKU

 Artykuły sponsorowane

 

 

Szanowni Państwo,

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji zawierającej  ogólną kalkulację co do wartości netto i brutto całości opisanego niżej zakresu zamówienia (obejmującego artykuły sponsorowane o Wielkiej Pętli Wielkopolski).

 Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

      Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe liczymy na przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji - kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 31 stycznia 2014 r.


Złożona propozycja – kalkulacja cenowa, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela pan Mariusz Kumolka tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: ewa.przydrozny@wot.org.pl, mariusz.kumolka@wot.org.pl; biuro@wot.org.pl

 
W załączeniu do niniejszego ogłoszenia przekazujemy materiały niezbędne do dokonania szacowania:

Rozeznanie Rynku wraz ze szczegółowymi informacjami niezbędnymi do szacunkowej wyceny <<pobierz>>

  

Uprzejmie dziękujemy!

Biuro Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne