Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU - Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zadania pn. Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia przekazujemy materiały niezbędne do dokonania szacowania:

Rozeznanie Rynku wraz ze szczegółowymi informacjami niezbędnymi do szacunkowej wyceny <<pobierz>>

Załącznik nr 1              Koszty zestawienia działań <<pobierz>>

Załącznik nr 2              Przykładowe słowa kluczowe<<pobierz>>

Załącznik nr 3              Przykładowe zestawienie serwisów <<pobierz>>

Załącznik nr 4              Przykładowy klucz mediowy <<pobierz>>

Załącznik nr 5              Harmonogram realizacji kampanii <<pobierz>>

Dokumenty załącznik 1 - 3 oraz załącznik nr 5 dostępne również w wersji .xls dostępne za wnioskiem telefonicznym lub mailowym.

 

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 26 września br.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl


Uprzejmie dziękujemy!

Biuro Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna


Pozostałe zamówienia publiczne