Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU na usługę transportu materiałów na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014

Poznań, dnia 15.07.2013 r.

 

 Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

ROZEZNANIE RYNKU


na usługę transportu materiałów

na targi krajowe oraz zagraniczne

w latach 2013-2014


Szanowni Państwo, 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego „transport materiałów na targi krajowe oraz zagranicznew latach 2013-214.

Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W dalszej części niniejszego rozeznania przekazujemy Państwu szczegóły do wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, liczymy na przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 26.07.2013 r.

Za przesłane informacje z góry dziękujemy.

 

Załącznik:

Rozeznanie rynku - na usługę transportu materiałów na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2013-2014  <<pobierz>>

 


Pozostałe zamówienia publiczne