Zamówienia publiczne

Rozeznanie Rynku z dnia 15.07.2013 roku na organizację STUDY TOUR PO WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI


Poznań, dnia 15.07.2013 r

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań

                   

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Organizacja  wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

 

 

 

Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki finansowe na realizację w/w zadania. W związku z tym, liczymy na atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 22 lipca 2013 r.

Za przesłane informacje z góry dziękujemy.

Załącznik:

Rozeznanie rynku - Organizacja wizyt studyjnych <<pobierz>>

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne