Zamówienia publiczne

Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z...

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu, obsługą techniczną, transportem oraz magazynowaniem w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny”

numer ogłoszenia : 241934-2010
data zamieszczenia:  2010-08-06
ogłoszenie o zamówieniu: usługi
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2010-08-06 do 2010-08-16

Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Biuro Projektu, WOT, tel. 61 66 45 220,
projekt@wot.org.pl


Pozostałe zamówienia publiczne