Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na zadanie: Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wybranych wersjach językowych

Przetarg nieograniczony na zadanie: Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wybranych wersjach językowych.

Numer ogłoszenia: 77349-2013
Data zamieszczenia: 15.05.2013
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 15.05.2013 - 27.05.2013

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 17 maja 2013 roku <<POBIERZ>>

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 21 maja 2013 roku <<POBIERZ>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY <<POBIERZ>>

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne