Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU - Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wybranych wersjach językowych


ROZEZNANIE RYNKU

Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych
o Wielkiej Pętli Wielkopolski
w wybranych wersjach językowych

 

 


Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wybranych wersjach językowych.

Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki finansowe na realizację w/w zadania. W związku z tym, liczymy na atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 24 kwietnia 2013 r.

Za przesłane informacje z góry dziękujemy.

Załącznik:

Rozeznanie rynku - Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych <<pobierz>>

 


Pozostałe zamówienia publiczne