Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opracowanie graficzne wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce o tematyce turystyki wodnej - Wielkiej Pętli Wielkopolski

Zapytanie ofertowe za zadanie pn.Opracowanie graficzne wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce o tematyce turystyki wodnej – Wielkiej Pętli Wielkopolski

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: „Opracowanie graficzne wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce o tematyce turystyki wodnej – Wielkiej Pętli Wielkopolski” – zwraca się do Państwa z ZAPYTANIEM OFERTOWYM na realizację w/w zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji zadania pn.: „Opracowanie graficzne wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce o tematyce turystyki wodnej – Wielkiej Pętli Wielkopolski” – zawarte są w załączonej dokumentacji.

Ofertę należy składać w terminie do dnia 22 marca 2013 r. do godziny 10:00

 

Lista załączników do pobrania

Zapytanie ofertowe <<pobierz>>

Formularz ofertowy <<pobierz>>

Oświadczenie nr 2 <<pobierz>>

Oświadczenie nr 3 <<pobierz>>

Oświadczenie nr 4 <<pobierz>>

Załącznik nr 5 <<pobierz>>

Załącznik nr 6 <<pobierz>>

 Informacja wyjasniajaca do zapytania ofertowego <<pobierz>>

 Wyniki zapytania ofertowego <<pobierz>>

 


Pozostałe zamówienia publiczne