Zamówienia publiczne

KONKURS NA KREACJĘ KONCEPCJI WPW

 

Poznań, dnia  28.05.2013 r.
Znak sprawy: l.dz. 203/2013
 
 
 
Wszyscy Uczestnicy konkursu
 
 
Dotyczy Konkursu na opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski (Województwa Wielkopolskiego).
 
 
Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Wielkopolska Organizacja Turystyczna, działając jako Zamawiający w w/w konkursie zawiadamia, że Sąd Konkursowy rozstrzygnął konkurs w następujący sposób:
 
l.p.
Uczestnik konkursu/Autorzy pracy konkursowej (kod rozpoznawczy pracy) – numer nadany przez Sąd konkursowy
 
Ocena łączna
PRACA ZWYCIĘSKA (WYBRANA)
1
 
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław
Numer alfanumeryczny pracy - DWR321/numer nadany przez Sąd Konkursowy – 1
 
 
 
100,00 pkt
PRACE ZŁOŻONE I OCENIONE
 
2
 
Vision Consulting Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Żołnierzy Narwiku 16,
61 – 695 Poznań
Numer alfanumeryczny pracy – AMS203/numer nadany przez Sąd Konkursowy – 2
 
 
 
25,98 pkt
 
 
3
 
 
SG24 Sp. z o.o.
ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań
Numer alfanumeryczny pracy – 86JK24/numer nadany przez Sąd Konkursowy –3
 
 
 
42,89 pkt
 
W imieniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu dziękuję wszystkim Państwu – Uczestnikom Konkursu za złożenie prac konkursowych oraz gratuluję bardzo interesujących pomysłów i koncepcji, które zostały odzwierciedlone w złożonych przez Państwa pracach.
 
 
 

 <<pobierz plik>>

 

 

 

Zapytania i odpowiedzi do konkursu:

Zapytania i odpowiedzi z dnia 8 maja 2013 roku <<pobierz>>

Folder "Kajakiem po Warcie" <<pobierz>>

Folder "Turystyka wodna w Wielkopolsce" <<pobierz>>

 

 

**************************************************************************************

 

Poznań, dnia  15.04.2013 r.

Znak sprawy: l.dz. 153/2013

 

 

Uczestnicy dopuszczeni do udziału w Konkursie


Dotyczy Konkursu na opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

 

 

ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH


Działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz rozdz. XII pkt 1 w związku z rozdziałem XI pkt 6 Regulaminu Konkursu, Zamawiający: Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu zawiadamia  o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaprasza niżej wymienionych Uczestników konkursu do złożenia pracy konkursowej dotyczącej opracowania całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

 

Zestawienie Uczestników Konkursu, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu Konkursu:

 

 

 

Numer wniosku

Firma (nazwa)

i adres Uczestnika konkursu

1.

SG24 Sp. z o.o.

ul. Głogowska 108/6

60-263 Poznań

2.

Vision Consulting Group Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa
ul. Żołnierzy Narwiku 16

61 – 695 Poznań

3.

.bringMore advertising Włodzimierz Rajczyk

ul. Armii Krajowej 9a  
41-506 Chorzów

4.

europort media Sp. z o.o.
ul. Niedziałkowskiego 1

61-578 Poznań

5.

Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 19

53 – 609 Wrocław

 

6.

Sadowski Sp. z o.o.

ul. Flisacka 3a/2

30-114 Kraków

7.

Agencja reklamowa dsk sp. z o.o.

ul. Czardasza 1

02-169 Warszawa

8.

Locativo sp. z o.o.

ul. Tarłowska 5/6

31-102 Kraków

9.

Polska Fundacja Komunikacji

ul. Mydlarska 15a

04-690 Warszawa

10.

NATIVO Natalia Pyrkosz – Pochwała

ul. Sadowa 46/2

41 – 922 Radzionków

 

 

 Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej zostały szczegółowo określone postanowieniami rozdziału XII pkt 3 Regulaminu Konkursu.

 

Zamawiający zawiadamia, że wyznacza termin składania prac konkursowych                                           do dnia 23 maja 2013 r. do godz. 15.00.

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

 

 

 

Konkurs na Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski (Województwa Wielkopolskiego)

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na

Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Numer ogłoszenia: 94146 - 2013
data zamieszczenia: 08.03.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 08.03.2013r. do dnia 25.03.2013 roku

 

Wszelkie pytania proszę kierować do Kierownika Projektu Pani Dobiesławy Dembeckiej pod numerem telefonu 61 66 45 236

 

DOKUMENTACJA:

Ogłoszenie o konkursie <<pobierz>>


Pozostałe zamówienia publiczne