Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej o turystyce wodnej (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów)

Szanowni Państwo,


Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto  i brutto zamówienia obejmującego opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej  o turystyce wodnej (w tym zakup zdjęć i tłumaczenie tekstów).
    Zadanie to planowane jest do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W załączeniu do niniejszego zapytania przekazujemy szczegółowe informacje zawiązane   z realizacją zadania.


Uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki  na realizację w/w zadania.


W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłamy szczegóły   <<<pobierz>>>


Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie szacunkowej wartości na realizację zadania do dnia 18 marca 2013 roku.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu lub mailowo:
61 66 45 236 – Dobiesława Dembecka,  dobieslawa.dembecka@wot.org.pl  (procedury i formalności)
61 66 45 235 – Anna Piechocka, Szymon Kaczmarek, szymon.kaczmarek@wot.org.pl;  (specyfikacja techniczna)


 


Pozostałe zamówienia publiczne