Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 19.12.2011 roku

 

Poznań, dnia 19.12.2011 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 grudnia 17/19

61-737 Poznań

                   

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:

 

 

L.p

Nazwa zadania

Szacowany termin rozpoczęcia  realizacji zadania

Szacowany czas realizacji zadania

 

TŁUMACZENIE WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE

 

1

Wykonanie tłumaczenia folderów na język angielski:

- „Zabytowy Poznań”

- „Szlak pałaców, zamków i dworów”

styczeń 2012 roku

ok. 25 -30 dni kalendarzowych

2

Wykonanie tłumaczenia tekstu folderu „Szlaki turystyczne na obszarach chronionych w Wielkopolsce” na język niemiecki.

styczeń/luty 2012

ok. 7 dni kalendarzowych

3

Wykonanie tłumaczenia poprawek tekstu „Szlaki turystyczne na obszarach chronionych w Wielkopolsce” na język angielski.

luty 2012

ok. 7 dni kalendarzowych

4

Wykonanie tłumaczenia tekstów na język angielski:

- „Zabytki Wielkopolskich miast i miasteczek”

- „Wielkopolska piastowska – Szlak piastowski”

luty 2012

ok. 20 dni kalendarzowych

5

Wykonanie tłumaczenia tekstów folderów na język hiszpański:

- „Wielkopolska piastowska – Szlak piastowski”

marzec/kwiecień 2012

ok. 7 dni kalendarzowych

 

OPRACOWANIE GRAFICZNE WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH  O WIELKOPOLSCE

 

1

Zmiany w projekcie graficznym dotyczącym wszystkich wersji językowych + przygotowanie do druku:

- „Wielkopolska – największe atrakcje turystyczne”

- „Turystyka konna w Wielkopolsce”

- „Turystyka aktywna w Wielkopolsce”

- „Campingi w Wielkopolsce”

styczeń/luty 2012 roku

ok. 35 dni kalendarzowych

2

Wykonanie poprawek w projekcie graficznym do folderów – język polski, angielski i niemiecki:

- „Wypoczynek rodzinny w Wielkopolsce”

-  „Kuchnia Wielkopolska”

- „Turystyka wodna w Wielkopolsce”

styczeń/luty 2012 roku

ok. 35 dni kalendarzowych

 

ZAKUP ZDJĘĆ DO WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE

 

1

Zdjęcia do folderu nt. Śladami Fryderyka Chopina w Wielkopolsce

marzec/kwiecień 2012

ok. 25 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

2

Zdjęcia do folderu nt. „Szlak cysterski w Wielkopolsce”

marzec/kwiecień 2012

ok. 30 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

3

Zdjęcia do folderu nt. „Wielkopolska wybitnych Europejczyków”

marzec/kwiecień 2012

ok. 40 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

4

Zdjęcia do folderu nt. „Zabytki wielkopolskich miast i miasteczek”

marzec/kwiecień 2012

ok. 2 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

5

Zdjęcia do folderu nt. „Muzea w obiektach zabytkowych w Wielkopolsce”

marzec/kwiecień 2012

ok. 2- 5 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

6

Zdjęcia do folderu nt. „ Wielkopolska piastowska – Szlak Piastowski”

marzec/kwiecień 2012

ok. 20 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

7

Zdjęcia do folderu nt. „Zabytki techniki w Wielkopolsce”

marzec/kwiecień 2012

ok. 15 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

8

Zdjęcia do folderu nt. „Zabytkowy Poznań”

marzec/kwiecień 2012

ok. 15 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

9

Zdjęcia do folderu nt. „Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce”

marzec/kwiecień 2012

ok. 25 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

10

Zdjęcia do folderu nt. „Szlak budowli i kościołów drewnianych w Wielkopolsce”

marzec/kwiecień 2012

ok. 40- 45 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

11

Zdjęcia do folderu nt. „Rozrywkowy Poznań”

marzec/kwiecień 2012

ok. 2-5 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

12

Zdjęcia do folderu nt. „Szlak zamków, pałaców i dworów w Wielkopolsce”

marzec/kwiecień 2012

ok. 25 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

13

Zdjęcia do folderu nt. „Szlak Kultury żydowskiej w Wielkopolsce”

marzec/kwiecień 2012

ok. 35 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

14

Zdjęcia do folderu nt. „Wielkopolska wybitnych Polaków”

marzec/kwiecień 2012

ok. 30 zdjęć – 20 dni kalendarzowych

             

 

 

 

Celem uzyskanie większej ilości informacji w zakresie realizacji w/w listy poszczególnych zadań prosimy o kontakt z Wielkopolską Organizacją Turystyczną:

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19, 61 – 737 Poznań

tel. 61 66 45 234

biuro@wot.org.pl

 

 

WOT zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zleceniodawcy.

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne