Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku z dnia 03.01.2011 roku

 

Poznań, dnia 03.01.2011 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 grudnia 17/19

61-737 Poznań

                   

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013, przeprowadza rozeznanie rynku w zakresie realizacji następujących zadań, których listę przekazujemy poniżej:

 

 

L.p

Nazwa zadania

Szacowany termin rozpoczęcia  realizacji zadania

Szacowany czas realizacji zadania

 

TŁUMACZENIE WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH O WIELKOPOLSCE

 

1

Wykonanie tłumaczenia tekstu folderu „Kuchnia Wielkopolska” oraz 5 tekstów do wydawnictw EURO 2012 ( turystyka aktywna, wodna, konna, piesza, atrakcje Wielkopolski) na język niemiecki

styczeń 2011 roku

ok. 30 dni kalendarzowych

2

Wykonanie tłumaczenia tekstu folderu „Kuchnia Wielkopolska” oraz 5 tekstów do wydawnictw EURO 2012 ( turystyka aktywna, wodna, konna, piesza, atrakcje Wielkopolski) na język angielski

styczeń 2011 roku

ok. 30 dni kalendarzowych

3

Wykonanie tłumaczenia tekstu nt. Szlaku cysterskiego w Wielkopolsce

wrzesień/październik/listopad 2011 roku

ok. 7 dni kalendarzowych

4

Redakcja i wprowadzenie zmian w treści folderów: „Muzea w obiektach zabytkowych”

Wrzesień/październik
2011 roku

ok. 30 dni kalendarzowych

5

Wykonanie tłumaczenia tekstu 2 folderów: „Rozrywkowy Poznań, „ Muzea w obiektach zabytkowych” na język angielski.

październik/listopad
2011 roku

ok. 14 dni kalendarzowych

6

Wykonanie tłumaczenia tekstu „Szlak Kultury żydowskiej w Wielkopolsce” na język angielski.

październik/listopad/grudzień
2011 roku

ok. 7 - 14 dni kalendarzowych

7

Wykonanie tłumaczenia tekstu „Wielkopolska wybitnych europejczyków” na język angielski.

listopad/grudzień
2011 roku

ok. 20 dni kalendarzowych

8

Wykonanie tłumaczenia tekstu 2 folderów: „Zabytkowy Poznań, „ Szlak pałaców, zamków i dworów w Wielkopolsce” na język angielski.

październik/listopad/grudzień
2011 roku

ok. 20 dni kalendarzowych

9

Redakcja i wprowadzenie zmian w treści folderów: „Wielkopolska wybitnych europejczyków”, „Szlak cysterski w Wielkopolsce”, „Szlak zamków, pałaców i dworów”, „Szlak Kultury żydowskiej w Wielkopolsce”

październik/listopad/grudzień
2011 roku

ok. 30 dni kalendarzowych

10

Redakcja i wprowadzenie zmian w treści folderów: „Szlak budowli i kościołów drewnianych”, „Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce”, „Rozrywkowy Poznań”

Wrzesień/październik/listopad/grudzień
2011 roku

ok. 30 dni kalendarzowych

 

OPRACOWANIE TEKSTU WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH  O WIELKOPOLSCE

 

1

Opracowanie tekstu nt. turystyki biznesowej w Wielkopolsce

styczeń/luty 2011 roku

ok. 45 dni kalendarzowych

2

Opracowanie tekstu nt. Muzeum Okręgowe w Pile – część treści folderu Największe atrakcje turystyczne Wielkopolski.

kwiecień/maj 2011

ok. 10 dni kalendarzowych

 

OPRACOWANIE GRAFICZNE WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH  O WIELKOPOLSCE

 

1

Opracowanie graficzne mapy atrakcji kulturowej w Wielkopolsce

styczeń/luty 2011 roku

ok. 15 dni kalendarzowych

2

Poprawki graficzne folderu nt. turystyki wodnej w Wielkopolsce

styczeń/luty 2011 roku

ok. 15 dni kalendarzowych

3.

Opracowanie graficzne „EURO PIŁKI”

styczeń/luty 2011 roku

ok. 15 dni kalendarzowych

4.

Poprawki graficzne folderów nt. turystyki kolejowej oraz turystyki kulturowej w Wielkopolsce

styczeń/luty 2011 roku

ok. 35 dni kalendarzowych

 

 

 

Celem uzyskanie większej ilości informacji w zakresie realizacji w/w listy poszczególnych zadań prosimy o kontakt z Wielkopolską Organizacją Turystyczną:

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19, 61 – 737 Poznań

tel. 61 66 45 234

biuro@wot.org.pl

 

 

WOT zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zleceniodawcy.

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne