Zamówienia publiczne

Opracowanie projektu graficzno - plastycznego stoiska promocyjnego Wielkopolski (termin 28 luty 2013)

 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza nabór na realizację zadania pn. Opracowanie projektu graficzno – plastycznego stoiska promocyjnego Wielkopolski – hasło przewodnie WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI.

 
Realizacja zlecenia na wyżej wymieniony projekt zostanie powierzona Wykonawcy m.in. na podstawie ceny i innowacyjności projektu. Szczegółowy opis zlecenia znajduje się w treści niniejszego dokumentu.
 
Wykonawca w trakcie opracowywania projektu graficzno- plastycznego zobligowany jest wykorzystać elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej Wielkiej Pętli Wielkopolski. (dostępny w załączniku).
W projekcie Wykonawca zobligowany jest wykorzystać LOGO Wlkp oraz LOGO Wielkiej Pętli Wielkopolski, gdzie to ostatnie powinno być wyeksponowane w znacznym stopniu.
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w porozumieniu z Wykonawcą.
 
Prosimy o składanie ofert tj. propozycji gotowych projektów drogą elektroniczną na adres biuro@wot.org.pl z treścią „oferta – projekt graficzno – plastyczny stoiska promocyjnego WPW” do dnia 28 lutego 2013.
- cena opracowania samego projektu graficzno – plastycznego wraz ze specyfikacją opisu technicznego stoiska. Cena w/w projektu winna uwzględniać zakup projektu wraz z prawami autorskimi.
- szacunkowa wycena wykonania stoisk zgodnie z planem udziału w targach w pkt. 4 niniejszego zapytania, z wykluczeniem zakupu powierzchni wystawienniczych oraz kosztów montażu, demontażu i transportu stoiska.
 
1. Opis Stoiska 120 m i 30 m do projektu graficznego Wielka Pętla Wielkopolski z dnia 13 02 2013 <<POBIERZ>>

2. System Identyfikacji Wizualnej Wielka Pętla Wielkopolski <<POBIERZ>>
 
3. Logotyp Wielkiej Petli Wielkopolski <<POBIERZ>>
 
4. Logotyp Wielkopolski <<POBIERZ>>

 


Pozostałe zamówienia publiczne