Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto  i brutto zamówienia obejmującego opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

 Zadanie to planowane jest do przeprowadzenia w ramach realizacji przygotowywanego projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W załączeniu do niniejszego zapytania przekazujemy szczegółowe informacje zawiązane   z realizacją zadania.

 

Uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki  na realizację w/w zadania.

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłamy szczegóły   <<<pobierz>>>

 

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie

wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 18 lutego 2013 roku.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-236

lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne