Zamówienia publiczne

Ubezpieczenie infokiosków turystyczych, turystycznych znaków drogowych E-22b oraz turystycznych tablic informacyjnych...

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn "Ubezpieczenie infokiosków turystyczych, turystycznych znaków drogowych E-22b oraz turystycznych tablic informacyjnych będących rezultatem realizacji projektu System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce".

numer ogłoszenia : 411098-2010
data zamieszczenia:  2010-12-16
ogłoszenie o zamówieniu: usługi
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2010-12-16 do 2010-12-29

Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Biuro Projektu WOT, tel. 61 66 45 220, projekt@wot.org.pl

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne