Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Wyniki zapytania ofertowego na zadanie  
pn. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski
  dla projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, ofertę złożyło sześciu następujących Wykonawców:

1.     1.DORFIN Sp. z o.o., ul. Głowackiego 20, 87-100 Toruń

2.     2.Landbrand Hubert Gonera, Os. Bolesława Chrobrego 13a/91, 60-681 Poznań

3.     3.LOŻA A5 Sztuka Tworzenia Marek Sp. z o.o., ul. Długa 52/53/8, 80-831 Gdańsk

      4.Synergia Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin

5.     5.Aleksander Bąk, ul. Jackowskiego 38/7, 60-513 Poznań

6.     6. ART FLASH Interactive Sp. z o.o., ul. Saperska 42C/14, 61 – 493 Poznań

 

W dniu 13.11.2012 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria „cena”, „termin realizacji zamówienia” oraz „ilość zrealizowanych projektów systemu identyfikacji wizualnej w zakresie turystyki”.

 

 

W wyniku porównania złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

Landbrand Hubert Gonera
Os. Bolesława Chrobrego 13a/91
60-681 Poznań

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 


 

***************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zadanie pn. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

z dnia 19.10.2012 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie  pn: Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski , który jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II –Turystyka  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie oferowe                                             <<pobierz>>
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                     <<pobierz>>
Załącznik nr 2 Oświadczenie                            <<pobierz>>
Załącznik nr 3 Oświadczenie                            <<pobierz>>
Załącznik nr 4 Oświadczenie                            <<pobierz>>
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług          <<pobierz>>
Załącznik nr 6 Strategia Rozwoju Turystyki        <<pobierz>>
Załącznik nr 7 Program Promocji Turystycznej   <<pobierz>>
Załącznik nr 8 Program Rozwoju Produktów       <<pobierz>>
Załącznik nr 9 Wyniki Badań 2011                     <<pobierz>>
Załącznik nr 10 Księga znaku LOGO Wlkp         <<pobierz>>

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne