Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wybranych wersjach językowych


ROZEZNANIE RYNKU

 

Druk wydawnictw informacyjno-promocyjnych
o Wielkiej Pętli Wielkopolski
w wybranych wersjach językowych

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się                          z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto opracowanie graficznego wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce.
Dodatkowe informacje w tym zakresie przekazujemy poniżej w załączeniu.

            Zadanie to realizowane jest w ramach realizacji projektu  pt. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uprzejmie informuję, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania. W związku z powyższym liczymy na atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o odpowiedź do dnia 27 września.

Za przesłane informacje z góry dziękujemy !

Załącznik: 
Rozeznanie rynku   <<pobierz>>


 


Pozostałe zamówienia publiczne