Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku na zadanie pn. Opracowanie graficzne wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce

ROZEZNANIE RYNKU 

Opracowanie graficzne wydawnictw 
turystycznych o Wielkopolsce 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się  z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto opracowanie graficznego wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce
Dodatkowe informacje w tym zakresie przekazujemy poniżej w załączeniu.

            Zadanie to realizowane jest w ramach realizacji projektu  pt. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uprzejmie informuję, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania. W związku z powyższym liczymy na atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o odpowiedź do dnia 26 września.

Za przesłane informacje z góry dziękujemy !

Załącznik: 
Rozeznanie rynku   <<pobierz>>

Mapa Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego <<pobierz>>
Szlak kajakowy Warty
<<pobierz>>
 


Pozostałe zamówienia publiczne