Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język rosyjski

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. "Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język rosyjski"

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn:
Tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język rosyjski
, który jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II –Turystyka  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

 Ofertę należy składać w terminie

do 2 października 2012 roku do godziny 16:00.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania ofertowego <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy <<pobierz>>

Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu<<pobierz>>

Oświadczenie nr 3 o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

Oświadczenie nr 4  o zapoznaniu się z obowiązującymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 Beneficjentów w zakresie informacji i promocj <<pobierz>>

Zalacznik nr 5 - Wykaz wykonanych uslug <<pobierz>>

Zalacznik nr 6 - Przykladowe fragmenty tekstow <<pobierz>>

 

****************************************************************************************************************

Wyniki zapytania ofertowego

Tłumaczenie turystycznej strony internetowej
o Wielkopolsce na język rosyjski

dla projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe za zadanie dotyczące tłumaczenia turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język rosyjski ofertę złożyło dziesięć (10) następujących Wykonawców:

 

W dniu 03.10.2012 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium „cena”.                     Ceną, jaką Zamawiający zmierzał przeznaczyć na realizację zamówienia to kwota 11.808,00 zł brutto.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Podmiot składający ofertę

 

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

Razem

 

1

 

BIURO TŁUMACZEŃ DIUNA

ul. Grójecka 186/11, 02-390 Warszawa

 

 

OFERTA ODRZUCONA

 

OFERTA ODRZUCONA

 

2.

 

LING PERFECT

ul. Sienkiewicza 4/6, 00-015 Warszawa

 

OFERTA ODRZUCONA

 

OFERTA ODRZUCONA

 

3.

 

IDIOMAS S.C.

BIURO TŁUMACZEŃ SPECJALISTYCZNYCH

ul. Welecka 38, 72-006 Szczecin-Mierzyn

 

68,66 pkt

68,66 pkt

 

4.

 

NATIVEX Lystopadskyy Olexandr

ul. Wojrowicka 50/2, 54-436 Wrocław

 

 

OFERTA ODRZUCONA

 

OFERTA ODRZUCONA

 

5.

 

LOGOS Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk

ul. Konstytucji 3 Maja 8/8, 18-400 Łomża

 

 

100,00 pkt

 

100,00 pkt

 

6.

 

LIDEX Sp. z o.o.

ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa

 

 

OFERTA ODRZUCONA

 

OFERTA ODRZUCONA

 

7.

 

Iwona Głazek Biuro Tłumaczeń Anglo-Rus

ul. Szeroka 13, 05-075 Warszawa

 

 

OFERTA ODRZUCONA

 

OFERTA ODRZUCONA

 

8.

 

KONTEKST Andrzej Wolski sp.j.

ul. Nowogrodzka 56A, 00-695 Warszawa

 

 

64,18 pkt

 

64,18 pkt

 

9.

 

EBS GROUP s.c.

Anna Bętkowska, Agnieszka Imierowicz-Kowalska

ul. Bogusławskiego 12/1, 60-214 Poznań

 

 

92,76 pkt

 

92,76 pkt

 

10.

 

PROFIS

mgr Magdalena Matakiewicz

ul. Rajska 42 N, 84-230 Rumia

 

 

OFERTA ODRZUCONA

 

OFERTA ODRZUCONA

 

 

W wyniku porównania złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż j najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

 

LOGOS Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk

ul. Konstytucji 3 Maja 8/8, 18-400 Łomża

 

z łączną ceną brutto:    6.000,00 zł brutto

 

Wszystkim Wykonawcom biorącym

 


Pozostałe zamówienia publiczne