Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy

System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski


Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego produkcję gadżetów promocyjnych, których opis przekazujemy  w załączeniu.

Celem produkcji gadżetów jest wzmocnienie promocji adresu portalu turystycznego Wielkopolski www.wielkopolska.travel do masowej dystrybucji podczas imprez promocyjnych oraz  dla uczestników wizyt studyjnych i konferencji prasowych. Wyprodukowana grupa gadżetów promocyjnych opatrzona zostanie hasłami informującymi o współfinansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjantów w zakresie Informacji i Promocji.

            Zadanie to realizowane jest w ramach realizacji projektu  pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 21 września.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

 

 Załącznik do pobrania  << POBIERZ>>


Pozostałe zamówienia publiczne