Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku za zadnia pn. tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język rosyjski

ROZEZNANIE RYNKU 

na tłumaczenie turystycznej strony internetowej
o Wielkopolsce na język rosyjski

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku,
zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto  i brutto zamówienia obejmującego tłumaczenie turystycznej strony internetowej o Wielkopolsce na język rosyjski. Dodatkowe informacje w tym zakresie
przekazujemy poniżej w załączeniu.

            Zadanie to realizowane jest w ramach realizacji projektu  pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uprzejmie informuję, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania. W związku z powyższym liczymy na atrakcyjne propozycje cenowe.

W rozeznaniu rynku proponuje się szacowany termin realizacji zamówienia. Jednakże prosi się Państwa o wyznaczenie szacunkowego terminu realizacji w przypadku, kiedy różni się on od zasugerowanego w niniejszym rozeznaniu.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o odpowiedź do dnia 17 września.

Za przesłane informacje z góry dziękujemy !

 Załącznik:  Rozeznanie rynku   <<pobierz>>

 


Pozostałe zamówienia publiczne