Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku dla zamówienia obejmującego wizualizację, aranżację i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe Projekty graficzno - plastyczne oraz obsługi

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego wizualizację, aranżację i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowe Projekty graficzno – plastyczne oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów.

Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach realizacji projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W załączeniu przekazuję Państwu szczegóły niezbędne do przygotowania wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe liczymy na. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania. W związku z powyższym liczymy na atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 14 września.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

ZAŁĄCZNIK<<pobierz>>


Pozostałe zamówienia publiczne