Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.

Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach realizacji projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski- współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe,Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W załączeniu przekazujemy niezbędne szczegóły.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 10 sierpnia.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

ZAŁĄCZNIK <<pobierz>>


Pozostałe zamówienia publiczne