Zamówienia publiczne

Konkurs na Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski (Województwa Wielkopolskiego)

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na

Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski (Województwa Wielkopolskiego)


Numer ogłoszenia: 113316 - 2012
Data zamieszczenia: 11.04.2012 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 11.04.2012r. do dnia 26.04.2012 roku

DOKUMENTACJA:

Ogłoszenie o konkursie <<pobierz>>

****************************************************************************************************************

 

Poznań, dnia  23.05.2012 r.

Znak sprawy: l.dz. 203/2012

 

 

Uczestnicy dopuszczeni

do udziału w Konkursie

 

Dotyczy Konkursu na opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski (Województwa Wielkopolskiego).

 

 

ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

 

Działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz rozdz. XII pkt 1 w związku z rozdziałem XI pkt 6 Regulaminu Konkursu, Zamawiający: Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu zawiadamia  o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaprasza niżej wymienionych Uczestników konkursu do złożenia pracy konkursowej dotyczącej opracowania całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych oraz stworzenia wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski.

 

Zestawienie Uczestników Konkursu, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu Konkursu:

 

Numer wniosku

Firma (nazwa)

i adres Uczestnika konkursu

1.

Agencja Reklamowa dsk sp. z o.o.

ul. Czardasza 16

02-169 Warszawa

2.

Agencja Reklamowa CzArt sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

3.

Sadowski sp. z o.o.

(„Demo Effective Launching”)

ul. Flisacka 3a

30-114 Kraków

4.

GRUPA ESKADRA sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 17

30-422 Kraków

5.

Agencja Reklamowa Studio ARRM sp. z o.o.

ul. Promienista 11

60-288 Poznań

6.

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Locativo sp. o.o.

ul. Tarłowska 5/6

31-102 Kraków

 

Członek konsorcjum:

.bringMore advertising Włodzimierz Rajczyk

ul. Armii Krajowej 9a

41-506 Chorzów

7.

artflash interactive sp. z o.o.

ul. Saperska 42 C/14

61-493 Poznań

10.

Diagram sp. z o.o.

ul. Grottgera 4/4

60-757 Poznań

11.

Hubert Gonera „landbrand”

Os. B. Chrobrego 13A/91

60-681 Poznań

 

 

 Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej zostały szczegółowo określone postanowieniami rozdziału XII pkt 3 Regulaminu Konkursu.

Zamawiający zawiadamia, że wyznacza termin składania prac konkursowych  do dnia 28 czerwca 2012 r. do godz. 13.00.

 

*****************************************************************************************************************************

Poznań, 10 lipca 2012 roku

 

Znak postępowania: l.dz. 203/2012      

Wszyscy Uczestnicy konkursu

 

 

 

Dotyczy:   Konkursu na Opracowanie całościowej koncepcji kreatywnej  i działań komunikacyjnych oraz stworzenie wybranych elementów kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski (Województwa Wielkopolskiego).

 

Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                      (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Wielkopolska Organizacja Turystyczna, działający jako Zamawiający w w/w konkursie zawiadamia, że Sąd Konkursowy rozstrzygnął konkurs w następujący sposób:

l.p.

Uczestnik konkursu / Autorzy pracy konkursowej (liczba rozpoznawcza pracy) – numer nadany przez Sąd konkursowy

Ocena łączna

 

PRACA ZWYCIĘSKA (WYBRANA)

 

1

Agencja Reklamowa CzArt sp. z o.o.
ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław
Nr alfanumeryczny pracy – ARC108 / nr nadany przez Sąd konkursowy - 2

82,11 pkt.


PRACE ZŁOŻONE I OCENIONE

2

Tomasz Chabowski/artflash interactive sp. z o.o.
ul. Saperska 42C/14, 61 – 493 Poznań
Nr alfanumeryczny pracy – DRT354 / nr nadany przez Sąd konkursowy - 4

75,67 pkt.

3

Grupa ESKADRA Sp. z o.o.
ul. Jeleniogórska 17, 30 – 422 Kraków
Nr alfanumeryczny pracy – XC241B / nr nadany przez Sąd konkursowy - 3

40,56 pkt.

4

Diagram Sp. z o.o.
ul. Grottgera 4/4,  60-757 Poznań
Nr alfanumeryczny pracy – 120626 / nr nadany

przez Sąd konkursowy - 1

32,89 pkt.

 

W imieniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu dziękuję wszystkim Państwu - Uczestnikom Konkursu za złożenie prac konkursowych oraz gratuluję bardzo interesujących pomysłów i koncepcji, które zostały odzwierciedlone w złożonych przez Państwa pracach.

 


Pozostałe zamówienia publiczne