Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn. "Opracowanie graficzne wydzwnictw turystycznych o Wielkopolsce"

Wyniki zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe Opracowanie graficzne wydawnictw
turystycznych o Wielkopolsce

 

dla projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe za zadanie dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych w oparciu o nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski ofertę złożyło dwunastu (12) następujących Wykonawców:

1.     Agencja Wydawnicza „PAJ –Press” SC

Andrzej Kucharczyk, Jacek Mrozowicz

skr. pocz. 99 ul. Długa 82

97-200 Tomaszów Mazowiecki

2.     Wydawnictwo POLIGRAFIA „AD-REM”

ul. Okrzei 12, 58-500 Jelenia Góra

3.     ICONCEPT Natalia Gołąb
ul. Purkyniego 1, 50 – 155 Wrocław

4.     PHU DIKAPPA Kmiotek Dariusz
ul. Ofiar Katynia 20, 42-530 Dąbrowa Górnicza

5.     Agencja fotograficzna STUDIO – F
Łukasz Olszewski
ul. Najśw. Marii Panny 2 A/3, 33-100 Tarnów

6.     JMP Jarosław Piskorz
ul. Zagłoby 11/1, 31-980 Kraków

7.     Grafpol Agnieszka Blicharz – Kurpińska
ul. Czarneckiego 1, 53 – 650 Wrocław

8.     Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
71-062 Szczecin, Al. Piastów 42

9.     Pracownia C&C Sp. z o.o.01-864 Warszawa
 ul. Kochanowskiego 12a/2

10.   Time Machine Magdalena Adamczewska
Os. Oświecenia 110/8, 61 – 212 Poznań

11.   DIGITAL STORY Kamińska, Kalinowski, Kokot, Spółka Jawna,
ul. Mielżyńskiego 21/6, 61 – 725 Poznań

12.   Morski Studio Graficzne Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61 -725 Poznań

 

W dniu 07.11.2011 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium „cena”.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Podmioty składające ofertę

 

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

Razem

 

1.

 

 

Agencja Wydawnicza

„PAJ –Press” SC

Andrzej Kucharczyk, Jacek Mrozowicz

skr. pocz. 99 ul. Długa 82

97-200 Tomaszów Mazowiecki

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

2.

 

Wydawnictwo POLIGRAFIA „AD-REM”,ul. Okrzei 12

 58-500 Jelenia Góra

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

3.

 

ICONCEPT Natalia Gołąb
ul. Purkyniego 1
 50 – 155 Wrocław

95,96 pkt

95,96 pkt

 

4.

 

PHU DIKAPPA Kmiotek Dariusz
ul. Ofiar Katynia 20, 42-530 Dąbrowa Górnicza

78,22 pkt

78,22 pkt

 

5.

 

Agencja fotograficzna STUDIO – F
Łukasz Olszewski
ul. Najśw. Marii Panny 2 A/3, 33-100 Tarnów

100,00 pkt

100,00 pkt

 

6.

 

JMP Jarosław Piskorz
ul. Zagłoby 11/1, 31-980 Kraków

 

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

7.

 

Grafpol Agnszka Blicharz – Kurpińska
ul. Czarneckiego 1, 53 – 650 Wrocław

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

8.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
71-062 Szczecin, Al. Piastów 42

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

9.

 

Pracownia C&C Sp. z o.o.01-864 Warszawa
 ul. Kochanowskiego 12a/2

14,42 pkt

14,42 pkt

 

10.

 

Time Machine Magdalena Adamczewska
Os. Oświecenia 110/8, 61 – 212 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

11.

 

DIGITAL STORY Kamińska, Kalinowski, Kokot, Spółka Jawna,
ul. Mielżyńskiego 21/6, 61 – 725 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

12.

 

 

Morski Studio Graficzne Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61 -725 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

OFERTA ODRZUCONA

 

W wyniku porównania złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

Agencja fotograficzna

STUDIO – F
Łukasz Olszewski
ul. Najśw. Marii Panny 2 A/3

 33-100 Tarnów

 

z łączną ceną brutto:  11 685,00 zł brutto.

 

 

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za złożone Oferty.

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. "Opracowanie graficzne wydzwnictw turystycznych o Wielkopolsce"

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn:
Opracowanie graficzne wydawnictw turystycznych o Wielkopolsce

, który jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II –Turystyka  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania ofertowego <<pobierz>>

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy <<pobierz>>

Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu<<pobierz>>

Oświadczenie nr 3 o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

Oświadczenie nr 4  o zapoznaniu się z obowiązującymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 Beneficjentów w zakresie informacji i promocj <<pobierz>>

Zalacznik nr 5 - Wykaz wykonanych uslug <<pobierz>>Pozostałe zamówienia publiczne