Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem realizacji projektu pn. Oznakowanie Szlaku Piastowskiego, poszukuje Wykonawcy na opracowanie SOPZ dla aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.) w technologii AR (augmented reality).

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem realizacji projektu pn. „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego”, poszukuje Wykonawcy na opracowanie SOPZ dla aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.) w technologii AR (augmented reality) w celu wyposażenia w nią turystycznych tablic informacyjnych rozmieszczonych we wskazanych lokalizacjach przebiegu Szlaku Piastowskiego na obszarze województwa wielkopolskiego.

 

Załącznikiem stanowiącym odpowiedź na Zapytanie ofertowe Wykonawcy jest :

Formularz ofertowy
Portfolio

 

Dokumenty nateży przesłać na wskazane adresy mailowe w terminie

do 15 maja 2017 roku.


Osobami do kontaktu są: 
Dobiesława Dembecka, tel. 61 66 45  239, e-mail: 
dobieslawa.dembecka@wot.org.pl
Monika Stecewicz, tel. 61 66 45 239, e-mail: 
monika.stecewicz@wot.org.pl

 

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne