Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących
Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego

 

z dnia 17.10.2016 r.

**********************************************************************************************************************

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.  na zadanie pn. „Przygotowanie i emisja insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego ”.
 

 

 

**********************************************************************************************************************

 UWAGA ZMIANA W FORMULARZU

SZANOWNI PAŃSTWO

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ZMIANIE W FORMULARZU OFERTOWYM 

 

NIEPOPRAWNY ZAPIS

Średni miesięczny nakład egzemplarzy za ostatnie 12 miesięcy

(wrzesień 2015-wrzesień 2016)


POPRAWNY ZAPIS - ZMIANA Z MIESIACA WRZESIEŃ NA SIERPIEŃ

Średni miesięczny nakład egzemplarzy za ostatnie 12 miesięcy

(wrzesień 2015-sierpień 2016)

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że zakres kryterium oceny nie uległ zmianie i nadal jest średni miesięczny nakład egzemplarzy za ostatnie 12 miesięcy

TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE.

 

PONADTO ZAMAWIAJĄCY UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE DOPUSZCZA INSERTY, KTÓRE MIESZCZĄ SIĘ PRZED ZŁOŻENIEM W GRANICACH OD 240 mm x od 305 mm

.

 

***************************************************************************************************************

 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przygotowanie oferty w zakresie wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na przygotowaniu i emisji insertów sponsorowanych dotyczących Chrztu Polski oraz Szlaku Piastowskiego.

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

 W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

Prosimy o przesłanie ofert na realizację zamówienia do dnia 24 października 2016 r do godziny 16:00.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania usawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164)

Osoba do kontaktu: Dobiesława Dembecka, tel. 61/66-45-239, e-mail: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe <<pobierz>>
Załącznik nr 1  FORMULARZ OFERTOWY <<pobierz>>
Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu <<pobierz>>
Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia <<pobierz>>
Załącznik nr 4  Istotne postanowienia Umowy <<pobierz>>

 

 

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne