Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku na realizację kompleksowego zadania oznakowania drogowego szlaku samochodowego Szlak Piastowski etap I odcinek wschód - zachód

  

ROZEZNANIE RYNKU

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się  z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia, obejmującego wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń. Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego etap I odcinek wschód - zachód”.

W załączeniu przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postepowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku.

 Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 15 lipca 2016r. godz. 16:00.

 

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Projektu Pani Dobiesława Dembecka.

 

Załączniki do pobrania:

ROZEZNANIE RYNKU - Opis szczegółowego zakresu prac    <<<pobierz>>>

Lokalizacje znaków na odcinku:

1.      Odcinek Lubiń – Poznań  <<<pobierz>>>

2.      Odcinek Poznań – Lubiń  <<<pobierz>>>

3.      Odcinek Poznań – Gniezno – Trzemeszno  <<<pobierz>>>

4.     Odcinek Trzemeszno – Poznań - Gniezno  <<<pobierz>>>

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne