Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Program promocji turystycznej województwa wielkopolskiego w Internecie

Wielkopolska Organizacja Turystycznacelem przeprowadzenia zapytania ofertowego w przedmiocie i zakresie opisanym w załączonych dokumentach, zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia obejmującego realizację zadania pn.: Program promocji turystycznej województwa wielkopolskiego w Internecie.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, przekazujemy Państwu szczegóły zapytania ofertowego.
Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2016 r. godz. 10.00.

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne