Zamówienia publiczne

Rozeznaniue rynku na realizację zadania pn. Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska o powierzchni 15 m2 na targi krajowe i zagraniczne w 2016 roku wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsług

ROZEZNANIE RYNKU

 na realizację zadania pn. wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska o powierzchni 15 m2 na targi krajowe i zagraniczne w 2016 roku wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu i sprzątania tego stoiska podczas targów

z dnia 18 grudnia 2015 roku

 

    Szanowni Państwo,

               Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego wizualizację, aranżację i wykonanie zabudowy wielkopolskiego stoiska o powierzchni 15 m2 na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu i sprzątania tego stoiska podczas targów.

            W załączeniu niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

           Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 28 grudnia 2015 r. godz. 12:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela pani Irena Frąckowiak tel.: 61/66-45-238 lub prosimy o kontakt mailowy: irena.frackowiak@wot.org.pl

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne