Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. ?Wykonanie i dostawa wg projektu Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego?

Nazwa
Rozeznanie rynku
 na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa wg projektu Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego”
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na wykonaniu i dostawie wg projektu Zamawiającego, 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o szlaku wodnym Wielka Pętla Wielkopolski.
 
Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
 
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 01 października 2015 r. godz. 12:00.
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.


SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA RYNKU:

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę poniżej przestawionego zadania.
Wycenę proszę przygotować podając cenę netto i brutto:
 
Wykonanie i dostawa (wg projektu Zamawiającego) 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski, które zostaną zlokalizowane w wybranych przystaniach i marinach wzdłuż szlaku Pętli.
 
 
Wytyczne do wyceny dotyczące wykonawstwa i dostawy
 
  • Stojaki prezentacyjne na foldery i ulotki w liczbie 16 szt. (zgodnie z załączonym projektem): 
- Stojak na wydawnictwa w formacie A4
- 3 poziomy
- Na każdym poziomie półka z miejscem na dwa wydawnictwa, ulotki formatu A4
- Każda półka z klapką z plexi, na zawiasach – zabezpieczenie przed wiatrem i deszczem
- Rozmiar stojaka(wys. x szer.) = ok.140x50x40cm
- Konstrukcja ramy: stal/metal/plexi,
- Ciężar: ok 13 kg,
- Miejsce na umieszczenie logotypów w górnej części stojaka
- Miejsce na umieszczenie adresu www nad najwyższą półką
- Stojak na kółkach


Poglądowy projekt graficzny stojaka:

Projekt graficzny stojaka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej wiadomości mailowej.
 

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne