Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. Wykonanie projektu graficznego i przygotowania do druku oraz montaż i instalację33 szt. turystycznych tablic informacyjnych związanych z oznakowaniem szlaku wodnego Wielka Pętla Wielkopolski

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji               w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na oznakowaniu turystycznego szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski tablicami informacyjnymi w ilości 33 sztuk.

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 24 lipca 2015 r. godz. 12:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik Rozeznanie rynku <<pobierz>>

Poglądowy projekt tablicy nr 1  <<pobierz>>
Poglądowy projekt tablicy nr 2  <<pobierz>>
Poglądowy projekt tablicy nr 3  <<pobierz>>
 

 

 

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne