Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU - Produkcja gadżetów promocyjnych

 Poznań, dnia 18.02.2015 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia, obejmującego produkcję gadżetów promocyjnych, których opis przekazujemy poniżej.
            Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Celem produkcji gadżetów jest wzmocnienie promocji szlaku wodnego do masowej dystrybucji podczas imprez promocyjnych oraz dla uczestników wizyt studyjnych i konferencji prasowych. Wyprodukowana grupa gadżetów promocyjnych opatrzona zostanie hasłami informującymi o współfinansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjantów w zakresie Informacji i Promocji.
            W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 25 lutego 2015r. godz. 12:00.
            Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Przemysław Woźniak.
 
Z wyrazami szacunku,
 
Przemysław Woźniak
Asystent Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne