Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

Poznań, 05.02.2015r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań
 
 
Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. Kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej
 
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – promocja w Internecie i wybranych mediach oraz organizacja eventów, w tym konferencji prasowej.
 
Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
 
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 12 lutego 2015 r. godz. 12:00.
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela pan Przemysław Woźniak tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl
 
Szczegółowa informacja o przedmiocie rozeznania rynku znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 
 
 
Z wyrazami szacunku

Przemysław Woźniak
Asystent Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne