Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU - Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne...

Poznań, dnia 25.11.2014 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
               
 
 
 
ROZEZNANIE RYNKU
 
Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów
 
 
Szanowni Państwo,
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego wizualizację, aranżację i wykonanie zabudowy wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów.
 
            Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
     
W załącznikach do niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
 
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 1 grudnia 2014r. godz. 12:00.
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela pan Przemysław Woźniak tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl, mariusz.kumolka@wot.org.pl;
 
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
Ewa Przydrożny
Dyrektor Biura
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 
 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne