Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2011-2013

                    Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2011-2013, która jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usługi transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2011-2013 zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

1). Zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2011-2013 z dnia 20.01.2011 r. <<pobierz>>

2). Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

3). Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu <<pobierz>>

 Kontakt: Mariusz Kumolka Asystent Projektu, tel. 61 66 45 220, e-mai: mariusz.kumolka@wot.org.pl, projekt@wot.org.pl

**********************************************************************************************************************************************

Wyniki zapytania ofertowego

na usługę transportu materiałów promocyjnych

na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2011-2013

 

dla projektu pt. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w latach 2011-2013 z dnia 20.01.2011 r., ofertę złożyło dwunastu następujących Wykonawców:

1)     Korporacja Transportowo-Autokarowa Marek Malicki
ul. 23 Lutego 23/2, 61-742 Poznań

2)     Kamińscy Firma Transportowo-Usługowa s.c.                            
Os. Jana III Sobieskiego 3, 60-688 Poznań

3)     Usługi Remonty „DOM-GOS” Mirosław Napierała                  
ul. Makowa 1/37, 62-510 Konin

4)     EL-DREW PIOTR WIECHCIŃSKI                                                                                       
ul. Wierzbięcice 25/16, 61-561 Poznań

5)     LUDWIK-TUR Ludwik Olejniczak                                                                                  
Os. Wł. Łokietka 10/57, 61-616 Poznań

6)     Usługi Transportowe PAWLAK Katarzyna Pawlak                    
Powiercie 84, 62-600 Koło

7)     MATIJAS Mgr Inż. Marcin Matuszek                                                
ul. Zatorska 49/14, 51-215 Wrocław

8)     Abroad Removal Szałapski                                                                                                                      
ul. Sienkiewicza 8/13 m.25, 06-500 Mława

9)       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAKUWIK”                                                                    
  Bielawski Jarosław, Podłęże 58A, 28-400 Pińczów

10)       V-Trans Marcin Abramowski                                                                                                            
ul. Majdańska 11 m.2, 04-088 Warszawa

 

11)       P.H.U.T. „ULTEX” Mariusz Talarski                                                                                                
ul. Drzymały 6, 62-031 Luboń

 

12)       ROHLIG SUUS Logistics S.A.

ul. Jana Pawła II 66

05-500 Piaseczno

o/Poznań Sady, ul. Za Motelem 2g, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

W dniu 14.02.2011 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium „cena”.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

                          Wykonawca Liczba punktów w kryterium cena  (cena brutto oferty Razem
Korporacja Transportowo-Autokarowa Marek Malicki
ul. 23 Lutego 23/2, 61-742 Poznań
 
 74,48 74,48
Kamińscy Firma Transportowo-Usługowa s.c.    
Os. Jana III Sobieskiego 3, 60-688 Poznań
 
 43,46 43,46
Usługi Remonty „DOM-GOS” Mirosław Napierała   
ul. Makowa 1/37, 62-510 Konin
 
 100,00 100,00
EL-DREW PIOTR WIECHCIŃSKI,   
ul. Wierzbięcice 25/16, 61-561 Poznań
 
 92,59 92,59
LUDWIK-TUR Ludwik Olejniczak       
Os. Wł. Łokietka 10/57, 61-616 Poznań
 
 97,54 97,54
Usługi Transportowe PAWLAK Katarzyna Pawlak    
Powiercie 84, 62-600 Koło
 

 Oferta odrzucona

 Oferta odrzucona
MATIJAS Mgr Inż. Marcin Matuszek           
ul. Zatorska 49/14, 51-215 Wrocław
 
83,63 83,63
Abroad Removal Szałapski               
ul. Sienkiewicza 8/13 m.25, 06-500 Mława
 
55,05 55,05
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAKUWIK”        
Bielawski Jarosław, Podłęże 58A, 28-400 Pińczów
 
62,36 62,36
V-Trans Marcin Abramowski               
ul. Majdańska 11 m.2, 04-088 Warszawa
 
61,45 61,45
P.H.U.T. „ULTEX” Mariusz Talarski                        ul. Drzymały 6, 62-031 Luboń
 
 79,85 79,85
ROHLIG SUUS Logistics S.A.
ul. Jana Pawła II 66
05-500 Piaseczno
o/Poznań Sady, ul. Za Motelem 2g, 62-080 Tarnowo Podgórne
 
 93,71  93,71

 

W wyniku porównania złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

Usługi Remonty „DOM-GOS” Mirosław Napierała

ul. Makowa 1/37, 62-510 Konin

z łączną ceną brutto: 29.313,36 zł.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2007 – 2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”

 


Pozostałe zamówienia publiczne