Krajowe targi turystyczne

Targi Aktywni 50+ w Poznaniu, 12-13 marca 2011

Pierwsze w Polsce targi zorganizowane z myślą o pokoleniu 50+. Liczymy, że formuła imprezy sprawdzi się, gdyż w całej Europie podobne targi od lat gromadzą setki wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających.

Osoby po pięćdziesiątce to niezmiernie atrakcyjna grupa odbiorców, gdyż :
- Ta grupa konsumentów stale rośnie
- Zasoby finansowe konsumentów powyżej 50. roku życia wzrastają. Obecnie mają do dyspozycji w sumie 10,4 mld zł miesięcznie. Uwzględniając w tym także emerytów, którzy wnoszą na rynek 7 mld zł, okazuje się że co miesiąc konsumenci 50+ mogą wydawać co najmniej 17,4 mld
- Zmieniający się styl życia seniorów, a co za tym idzie - zakres ich potrzeb wymusza tworzenie ofert skierowanych do tej grupy konsumentów
- Istnieje duża potrzeba aktywizacji zawodowej pokolenia 50+. Doświadczenia wielu państw rozwiniętych pokazują, że wykorzystanie olbrzymiego potencjału intelektualnego i doświadczenia osób dojrzałych przynosi duże korzyści.

Warto zaznaczyć, że dzisiejsi seniorzy nie tylko mogą sobie pozwolić na więcej niż kiedyś, ale i w większym stopniu są skoncentrowani na sobie. Poszukują produktów, które umożliwią im zachowanie aktywności, samodzielności i zdrowia. Ich potrzeby dotyczą m.in. szerokiej gamy wyrobów i usług wypoczynkowych i turystycznych. Wielkopolska jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla tej grupy konsumentów. Przemawiają za tym niezliczone zabytki kultury, piękne obszary przyrody chronionej, szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, wodne i konne o poziomie trudności dopasowanym do seniorów, ważne ośrodki pielgrzymkowe i rozwinięta infrastruktura turystyczna.

Samorządy i branża turystyczna z Wielkopolski zainteresowana udziałem w targach proszona jest o kontakt z Działem Promocji Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej: tel. 61 66 45 258, e-mail: promocja@wot.org.pl

Pozostałe