Konkursy

Odkryj swój EDEN w Polsce czyli konkurs "EDEN - Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne"

Nazwa

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce dostępnej”. Zgłoszenia przyjmowane będą od obszarów/miejsc, które swoją atrakcyjność turystyczną budują między innymi poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz poprzez udogodnienia i rozwiązania dla turystów z niepełnosprawnością, dla seniorów i rodzin z dziećmi.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich tych, którzy spełniają poniższe kryteria:

Destynacja (obszar):

  • nie jest kojarzony przez turystów jako powszechnie znane miejsce uprawiania turystyki, rekreacji i wypoczynku - na poziomie regionu i kraju;
  • obejmuje i wykorzystuje w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku obszary dostępne poprzez łatwy dojazd, dobrą infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi oraz seniorów;
  • proponuje własną ofertę turystyczną przygotowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za ochronę przyrodniczą danego obszaru.

Dodatkowa UWAGA! Termin „destynacja turystyczna” nie jest związana z żadnymi uwarunkowaniami administracyjnymi (granicami gmin, powiatów, województw), lecz stanowi obszar terytorium Polski, na którym prowadzone są wspólne działania na rzecz rozwoju określonego produktu turystycznego w oparciu o obszary cenne przyrodniczo, zgodne z ww. kryteriami podstawowymi.

Więcej szczegółów w regulaminie i karcie zgłoszenia (poniżej do pobrania)

Korzyści uczestniczenia w Konkursie:

- posługiwanie się specjalnym logo i prestiżowym tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna”,

- odcinek programu emitowanego w TVP „Nie ma jak  Polska”

- profesjonalna sesja zdjęciowa destynacji

- możliwość wykorzystania narzędzi promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym organizacja na dany obszar podróży studyjnych dla dziennikarzy i blogerów)

- kampania internetowa,

- promocja w mediach branżowych i konsumenckich

- organizację na dany obszar podróży studyjnych dla dziennikarzy i blogerów,

- przygotowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych (e-book),

- udział w konferencjach i warsztatach, służących wymianie dobrych praktyk w sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych.


Wzrost rozpoznawalności wybranej destynacji, dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych narzędzi przekłada się bezpośrednio na wymierne korzyści finansowe poprzez wzrost zainteresowania turystów.

 

Terminarz

•    Rozpoczęcie Konkursu: 11 luty 2013 r.;

•    Termin przyjmowania zgłoszeń przez ROT drogą on-line i drogą pocztową: 11 luty  – 15  marca  2013 r;

•    Termin przekazania zgłoszeń do POT: 22 marca 2013 r.;

•    Zakończenie prac Sądu Konkursowego i wybór laureatów – 11 kwietnia 2013 r.;

•    Oficjalna gala rozdania nagród:  II połowa kwietnia 2013 r.;

Kontakt
Jeżeli zarządzasz ośrodkiem turystycznym, który według Ciebie zasługuje na miano modelowego, zgłoś swoją Destynację do Konkursu! Zgłoszenia są przyjmowane przez Regionalne Organizacje Turystyczne.

REGULAMIN EDEN 2013

REGULAMIN PRAC SĄDU KONKURSOWEGO

KARTA ZGŁOSZENIA EDEN 2013

Koordynacja projektu w Polskiej OrganizacjiTurystycznej:

Departament Współpracy Regionalnej 
Anna Księżnik  
tel. +48 22  536 70 25, 
e-mail: Anna.ksieznik@pot.gov.pl

Pozostałe Konkursy