Konkursy

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny 2018

Nazwa

Rozpoczyna się XVI edycja konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Certyfikat jest przyznawany nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Celem konkursu jest wspieranie ich dalszego rozwoju oraz promocja. Przyznany Certyfikat jest świadectwem jakości i potencjału rozwojowego.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT jest organizowany przez Polską Organizację Turystyczną, przy współudziale ROTów, w tym oczywiście również Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Składa się on z dwóch  etapów: regionalnego oraz ogólnopolskiego. Organizatorem etapu regionalnego jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna, która za pośrednictwem powołanej kapituły będzie odpowiedzialna za wyłonienie jego zwycięzców, którzy biorą udział w dalszych zmaganiach. Etap ogólnopolski pozostaje w pełni w gestii POT. W konkursie biorą udział wyłącznie te obiekty, regiony czy wydarzenia, które zostaną do niego zgłoszone przez odpowiednie instytucje, firmy lub samorządy.

Certyfikaty przyznawane są w 5 kategoriach:

  • wydarzenie cykliczne,
  • pakiet usług turystycznych/impreza turystyczna
  • obiekt
  • szlak
  • miejsce/obszar

Najbardziej prestiżowym i wzbudzającym emocje jest Złoty Certyfikat, który może otrzymać produkt turystyczny nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty otrzymania Certyfikatu POT. Kapituła konkursowa może także wyróżnić Certyfikatem Specjalnym produkty turystyczne zlokalizowane w małych ośrodkach, posiadające obiecujący potencjał rozwojowy. Głos w konkursie POT mają także użytkownicy sieci i mediów społecznościowych. Tworzą oni co roku rodzaj ogólnopolskiej kapituły konkursowej i wybierają jeden produkt nagradzany Certyfikatem Internautów.

O wyborze laureatów decyduje Kapituła, w skład której wchodzą eksperci – praktycy branży turystycznej. Przy ocenie kandydatur brane są pod uwagę między innymi dostępność dla turysty czy wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacji w rozwoju produktów.

Zgłoszenia do etapu regionalnego będą przyjmowane za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.konkurs.pot.gov.pl. Każda kandydatura musi zawierać szczegółowy opis produktu, a także zdjęcia. Korzystanie z aplikacji konkursowej wymaga rejestracji w systemie.

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią rekomendację i gwarancję usług na najwyższym poziomie. Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne zostają objęte programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagrodą dla zdobywcy Złotego Certyfikatu POT jest kampania promocyjna o wartości nie niższej niż 100 tysięcy złotych.

Regulamin XVI edycji Konkursu „Na Najlepszy Produkt Turystyczny – certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” dostępny jest na stronie www.polskapodajdalej.pl

W ubiegłorocznym konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny wielkopolskie nominacje do zmagań ogólnopolskich otrzymały trzy wydarzenia:

  • Plenerowe Widowiska Historyczne "Orzeł i Krzyż" w Murowanej Goślinie,  
  • Festiwal Kultury Słowiańskiej "Koronacja Królewska" w Gnieźnie,         
  • Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach.

Laureaci etapu regionalnego Certyfikatu POT prezentowali się także na stoisku Wielkopolski podczas Tragów Tour Salon 2018, mogą również liczyc na intensywną promocję we wszystkich meiach obsługiwanych przez WOT.

Pozostałe Konkursy