Konkursy

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej

  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza do udziału w XIV. edycji Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”, którego głównym organizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna, we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Etap regionalny Konkursu swoim patronatem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak.

Wielkopolska ma wiele walorów turystycznych i praktycznie nieograniczony potencjał atrakcyjności turystycznej i jednocześnie niewiele profesjonalnie przygotowanych produktów turystycznych. Dlatego wspieranie tworzenia produktu, a także jego promocja na rynku krajowym i zagranicznym stanowi priorytet w działaniach Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Organizowany co roku Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT” ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocję, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Certyfikaty przyznane w wyniku konkursu są paszportem otwierającym dostęp nagrodzonym produktom do wielokierunkowych działań promocyjnych i marketingowych prowadzonych w kraju i za granicą.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty turystyczne, należące do jednej z przyjętych przez organizatora kategorii: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza, obiekt, szlak i obszar. Wyłonionym w wyniku konkursu ofertom zostaną przyznaną Certyfikaty w trzech formach: Certyfikat POT (maksymalnie 10), Złoty Certyfikat POT (dla jednego wybranego produktu) oraz Certyfikat Internautów (dla jednego produktu wyłonionego na drodze głosowania internetowego).

Tegoroczna edycja konkursu na „ Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” podobnie jak w roku ubiegłym zostanie przeprowadzona wyłącznie za pomocą aplikacji on-line dostępnej na stronach internetowych www.polskapodajdalej.pl  oraz  www.pot.gov.pl. Na Państwa zgłoszenia on-line czekamy do dn. 14 października 2016 r.

Ocena zgłoszonych produktów turystycznych potrwa do dn. 28 października 2016 r., a 8 listopada odbędzie się regionalna Gala Konkursu. Etap ogólnopolski Konkursu zostanie zakończony 17 lutego 2017 r., kiedy to odbędzie się Gala wręczenia Certyfikatów POT podczas Targów TOUR SALON w Poznaniu.

 

Szczegóły związane z organizacją Konkursu znaleźć można w Regulaminie (do pobrania).

 

 

Pozostałe Konkursy